ความสามารถในการผลิต

PCSGH สามารถออกแบบและผลิตชิ้นส่วนได้อย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “One-Stop Services” ดังนี้

1. Design & Development

เรามีศูนย์ออกแบบและพัฒนาเป็นของตัวเองด้วยวิศวกรเฉพาะทางมากกว่า 200 คน พร้อมด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการออกแบบ อาทิ Catia, UG, Solid work, AutoCAD และยังมี software ช่วยในการวิเคราะห์การออกแบบ อาทิ Magma flow และ Finite element อีกด้วย

2. Production Tools & Equipment Manufacturing

เราออกแบบและทำเครื่องมือที่ใช้ในการสายการผลิตเอง ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของแต่ละเครื่องและสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับ สายการผลิตนั้นๆ

3. High Level Engineering Parts Manufacturing

เรามีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่าศตวรรษในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

4. Validation & Testing

เรามีห้องทดสอบและตรวจสอบของเราเองที่ได้มาตรฐานก่อนที่จะส่งมอบชิ้นงานให้ลูกค้า