บริษัทในเครือ

Precision Machining Plant

Precision Machining Plant ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง
เช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนระบบบังคับรถ และชิ้นส่วนขับเคลื่อนต่างๆ
ได้แก่ Camshaft, Common Rail, Gear และ Shaft

อ่านต่อ >

Die Casting & Machining Plant

Die Casting & Machining Plant ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปขนาดใหญ่
โดยมีเครื่องจักรที่มีแรงฉีดถึง 2,500 ตัน ซึ่งสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่จำพวก
Engine Crank Case, Engine Oil Pan, Engine Cover และ Case Housing

อ่านต่อ >

Forging Plant

Forging Plant ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเหล็กแปรรูป
(Forging Products) มีความชำนาญเป็นพิเศษในการผลิตเหล็กแปรรูปร้อนขนาดใหญ่
ที่มีแรงตีเหล็กสูงถึง 6,000 ตัน เช่น Crank Shaft, Common Rail และ Balance Shaft

อ่านต่อ >