ติดต่อเรา

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (จังหวัดนครราชสีมา)

ที่อยู่ : 2/1-9 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

โทรศัพท์ : 0 4470 1300

โทรสาร : 0 4470 1399

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพฯ

ที่อยู่ : 193/105 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2264 0621-3

โทรสาร : 0 2264 0624

ฟอร์มการติดต่อ