Precision Machining Plant

Precision Machining Plant ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง เช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนระบบบังคับรถ และชิ้นส่วนขับเคลื่อนต่างๆ ได้แก่ Camshaft, Common Rail, Gear และ Shaft

จำนวนเครื่องจักร

จำนวนเครื่องจักร

มากกว่า 1,600 เครื่อง

  • Turnimg Machine 300 Machines
  • Machining Center 300 Machines
  • Grinding Center 150 Machines
  • Gears Generator 28 Machines
  • Gear Shaving 14 Machines
  • Gear Grinding 2 Machines
  • Gear Honning 6 Machines
  • Heat Treatment 8 Machines
  • Others 700+ Machines