รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

สถานประกอบการ สำนักงาน องค์การ สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ผ่านมาตรฐาน (15/06/2021)

สถานประกอบการ สำนักงาน องค์การ สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ผ่านมาตรฐาน (08/06/2021)

ISUZU CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

TOYOTA CO-OPERATION CLUB SAFETY ACTIVITY 2020

Thailand Sustainability Investment 2020

Thailands Top Corporate Brand Values 2020

Quality and Delivery Target Achievement
KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2559-2563)

Supplier Evaluation Score

2019 TCC QA Improvement Activity (Toyota)

2019 TCC Risk Management Activity (BCP 10 Step) (Toyota)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Thailand Sustainability Investment 2019
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Supplier Direct Delivery Phase 1 KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.

Delivery Target Achievement KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.

Zero Defect KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.

Supplier Evluation Score KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2561 ในระดับ "ดีเลิศ"

Thailand Sustainability Investment 2018
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น
(Outstanding Company Performance Awards)

โล่เกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลจากโครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขระดับประเทศในระดับ ดี ประจำปี 2561

ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ จากสภากาชาดไทย

Ford Q1 Award

The Winner TCC TPS In-House Improvement Activity 2018 (Toyota)

TCC Risk Management Activity Business Continuity Plan 2018 (Toyota)

IATF 16949:2016 (PCW)

IATF 16949:2016 (PCD)

IATF 16949:2016 (PCF)

PCSGH เข้ารับใบประกาศแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

PCSGH ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

PCSGH เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ระดับประเทศ กระทรวงแรงงาน

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ

บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด รับรางวัล การจัดการขยะมูลฝอย

Award of 2016 FY Quality and Delivery
Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd.

Runner Up of 2016 Outstanding Performance Supplier in Quality Performance(PCD)
Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.

The Winner of 2016 Outstanding Performance Supplier in Quality Performance(PCW)
Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.

The Best in Quality FY2016
KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.

The Best in Delivery FY2016
KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.

Award of Quality 2016
Mitsubishi Motors (Thailand) Co.,Ltd.

รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ กระทรวงแรงงาน

2015FY Supplier Evaluation Score both Quality and Delivery
Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd.

รางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด กระทรวงแรงงาน

The Best Quality FY 2014-KYB Steering (Thailand) Co.,Ltd.

รางวัลด้านการพัฒนาและลดต้นทุนโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Delivery Performance Award
Hitachi

รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด

รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด

รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด

รางวัลเสริมสร้างสังคมองค์กรแห่งความสุขภาคอีสาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รางวัลประเภทสถานประกอบการสีขาว

ISO / TS 16949:2009 (PCW)

Bureau Veritas Certification ISO14001:2004 (PCW)

ISO / TS 16949:2009 (PCD)

Bureau Veritas Certification ISO14001:2004 (PCD)

ISO / TS 16949:2009 (PCF)

Bureau Veritas Certification ISO14001:2004 (PCF)

Bureau Veritas Certification ISO14001:2004 (PCW)

The Best in Quality FY2013-KYB Steering (Thailand) Co,Ltd

SET

Award of Quality 2013
Mitsubishi Motors

Green Industry
กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ
การแข่งขันแรลลี่ท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ปี 2556
ISG

Award of Quality 2012
Mitsubishi Motors

สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

AAT Partnership Cup 2010

Q1 Preferred Quality Status
Ford

สนับสนุนการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัลโครงการสีขาว
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน

AAT Partnership Cup 2007

Award of year 2007 by Suzuki

Certificate ISO-TS 16949:2007

QCD improvement supplies in 2006

The winner of 2007 outstanding preformance supplies in cost reduction
Toyota

You best effort for STM 2,000,000 th.
EG Production Accomplishment 2005
STM

ส่งมอบดีเลิศ
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้ร่วมสร้างความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของบริษัท
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

The best in delivery 1995

The best in delivery
IEMT

64 Member of Isuzu cooperation club(I.C.C)
In memory of the 30th anniversary of Isuzu vehicle assemble
in thailand 1993
Isuzu