ประวัติบริษัท

 • บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (“PCW”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ด้วยทุน จดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท โดยประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท ที่ใช้ความแม่นยำสูง (Machining Products) ประเภทเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบบังคับรถ
 • บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด เริ่มต้นการผลิตชิ้นส่วน Common Rail เพื่อการส่งออก ให้ลูกค้าในยุโรป
 • บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด (“PCF”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ด้วยทุน จดทะเบียนเริ่มแรก 200,000,000 บาท โดยประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท เหล็กแปรรูป (Forging Products)
 • บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด (“PCD”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม ด้วยทุน จดทะเบียนเริ่มแรก 200,000,000 บาท โดยประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die Casting Products)
 • บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (“PCW”) ได้เริ่มนำเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์มาใช้ใน การบริหารจัดการในสายการผลิต
 • บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (“PCW”) เน้นการผลิต Balance Mass Module และ Engine Front Cover Module เพื่อรองรับเครื่องยนต์มาตรฐานไอเสีย EURO 5 (Emission Standard) ที่จะบังคับใช้ในปี 2558
 • บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (“PCW”) เริ่มต้นการผลิตชิ้นส่วน Common Rail เพื่อรองรับเครื่องยนต์มาตรฐานไอเสีย EURO 6
 • บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด (“PCF”) เริ่มผลิควัตถุดิบจำพวก Micro Alloy ที่จะใช้ผลิต เป็นชิ้นส่วน Common Rail มาตรฐานไอเสีย EURO 6
 • บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท เป็นธุรกิจในลักษณะของการลงทุน ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์
 • บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”) ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
 • บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”) มีการลงทุนใน 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (“PCW”), บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด (“PCD”) และ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด (“PCF”) ในสัดส่วนร้อยละ 100
 • บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PCSGH”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ด้วยทุนจะเบียน 1,545,000,000 บาท