กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรม Grow up Together ปลูกป่าในบ้านสานพลังอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม Grow up Together ปลูกป่าในบ้านสานพลังอย่างยั่งยืน เพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม โดยปลูกไม้ยืนต้นและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ปลูกป่า เขตอุตสหกรรม พี.ซี.เอส.เอสเตท จำนวน 500 ต้น พื้นที่ประมาณ 12 ไร่ เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจและความยั่งยืน เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด