กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ปฏิทินเก่าอย่าทิ้ง เราขอ ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมปฏิทินเก่า เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา เพื่อนำไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา และมีแผนจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถรวบรวมปฏิทินได้ทั้งหมด 350 เล่ม

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด