ภาพรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนหลักของรถยนต์ที่สำคัญของไทย มีเทคโนโลยีและโนว์ฮาวการผลิตระดับสูง มีฐานที่มั่นคง สถานะการเงินที่แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับอย่างสูงจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรปมากว่า 30 ปี

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนและถือหุ้น 100% ในบริษัทย่อย 3 บริษัทได้แก่

  1. บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
  2. บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด
  3. บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จากัด