ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PCSGH”) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กทุบ (Forging) ชิ้นส่วนอลูมิเนียม (Aluminium Forging) แม่พิมพ์ ตลอดจนการแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับอิเล็กทรอนิกส์

ในปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนีและฮังการี 6 แห่ง ได้แก่ PHG, PHK, PWG, PWH, PWK และ EWH