Press Release

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน

27 February 2020

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาในสายการผลิตมีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 44 ท่าน

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด