Employee Training & Activities

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

30 May 2017

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีคุณณัฐวัฒน์ อัสดรมิ่งมิตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 90 คน

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด